מוצרים ופתרונות: מערכות Excel בתחום הביטוח

מערכת לפיזור חודשי של הפרשות פנסיוניות

מערכת הקולטת קבצי בקשות להפקדה, משווה מול נתונים מהמערכות המרכזיות משלימה נתונים חסרים מזהה חריגים  וממליצה על דרכי פעולה ולבסוף מעבירה נתונים תקינים  למערכת המרכזית . תהליך שמתבצע רובו באופן אוטמטי צמצם בצורה דרמטית את כמות הטעויות ומחליף תהליך שערך ימים רבים בכל חודש והיום – יום אחד.


מערכת להפצה אוטומטית של מכתבים למשווקים עם פרטי מבוטחים לטיפול

  • לכל נמען קובץ ספציפי

  • כמות בלתי מוגבלת של מיילים (קבצים) בכל הפצה

  • חיסכון מספר ימי עבודה בחודש לדקות בלבד

  • צמצום דרמטי של כמות הטעויות