מוצרים ופתרונות: יישומים לדוגמה

 1. משלוח אוטומטי במייל של תשלומים / הוראות קבע / כרטיסי אשראי שחזרו בקובץ אישי לכל סוכן וסוכן
   

 2. מערכות מומחה - איתור אוטומטי של מספר פוליסה לעובדים שיש להם יותר מפוליסה אחת
   

 3. בניית קבצי אצווה לפתיחה אוטומטית של פוליסות חדשות
   

 4. מחולל דוחות - ההפקדות לעובדים עם כמה פוליסות כולל לוגו וחתימה של כלל
   

 5. בניית דוח בקרה של סך תשלומי מעסיק שנתיים לעומת תשלומים שנקלטו במערכת המרכזית
   

 6. בניית דוח סוף חודש שמקצר את תהליך בדיקת תשלומי הפנסיה
   

 7. בניית מנגנוני בדיקה לטובת טיוב נתונים